Teambuilding CECL 2019

Teambuilding 2019 của chúng ta đã chính thức khép lại, nhưng BTC tin rằng những trải nghiệm và những cảm xúc vẫn còn lắng đọng trong mỗi thành viên CECL. “Teambuilding CECL – Sát cánh Vươn cao 2019”, là Teambuilding…